OPERANS & MUSIKALENS VÄRLD

Inom opera- och musikalvärlden finns oändligt mycket dramatik med starka känslor och dramatiskt utmejslade roller, som ger ansiktena deras starka uttryck, ibland uppföljt av det kroppsliga uttrycket.

Vissa gestalter har jag fångat i en speciell situation, andra har jag fångat som karaktärer. Ibland föstärker jag maskens karaktär genom att fästa drivved bakom.

Maskernas storlek ligger på mellan 25 och 30 cm i höjd. Jag gör även små masker om ca 10 cm i höjd och sätter samman till två eller flera på drivved.

När det gäller de sista, får man gärna släppa humorn lös...

Ping, Pang och Pong
Mefistofeles ur Faust