DE SJU DÖDSSYNDERNA

De sju huvudsynderna, "Dödssynderna" kunde i medeltida undervisning kontrasteras mot dels de sju dygderna, dels de sju barmhärtighetsverken, dels de sju bönerna i Fader vår. Man möter dem ofta avbildade i kyrkorna.

Avundens ansikten
Girigheten
Kättjan
Lättjan