FRITIOF NILSSON PIRATEN

Vallackaren

Såsom varande skåning kan man knappast ha undvikit att komma i kontakt med Fritiof Nilsson Piratens litterära verk!

Där finner vi karaktärer såsom Bombi Bitt, Eli (Piraten själv), Patron Esping, Elisa och Vricklund.

Jag valde för några år sedan ut ett antal av dessa så mustiga och härliga karaktärer. En del av dem kan du se här.

Jag koncentrerade mig på att arbeta fram ett axplock av Piratens figurer. Det blev 17 stycken, som bl.a. ställdes ut i Piratenmuseet i Vollsjö under sommaren år 2000.

Vill du veta mer om Piraten kan du gå in på
Piratensällskapets hemsida.

Eli
Elisa
Slaktaren