Sixten Nordström, född i Malmö 1937 är en av de mest kända gestalterna i Norden inom den klassiska musikens område.

Orsaken är främst att han sju gånger mellan 1985 och 1998 ledde det nordiska TV-programmet Kontrapunkt. Det blev i allt uppåt ett hundratal program, där det gällde för tremannalagen att visa vem som visste mest om klassisk musik.

Dessförinnan var han mellan 1977 och 1987 programvärd för underhållningsprogrammet Det bästa av det mesta på Malmö stadsteater och i den svenska televisionen. Där bjöd han med hjälp av symfoniorkester, sångsolister, instrumentalsolister och någon gång balett på godbitarna inom olika musikaliska områden. Solisterna var bl a Jan Malmsjö, Lill Lindfors, Arja Saijonmaa, Sylvia Lindenstrand, Lill-Babs, Elisabeth Söderström, Nicolai Gedda och Loa Falkman. Själv var Sixten solist några gånger på piano samt en gång på skrivmaskin!

Fyra böcker har han hittills hunnit med från 1989 till 2003: Så blir det musik, Världens bästa operor, De stora tonsättarna och De stora operetterna och musikalerna. Den första boken finns översatt till finska och grönländska (den första boken om musik på språket och numera kursbok för alla grönländska skolbarn), medan Världens bästa operor och De stora tonsättarna också finns på danska. Böckerna används ofta som kurslitteratur inom musikundervisningens olika stadier.

Sixten studerade vid Musikkonservatoriet i Malmö 1950-60 med piano som huvudinstrument, i musiklärarklassen studerade han som frielev 1955-60. Han avlade studentexamen 1957 vid Latinskolan i Malmö och musiklärarexamen 1960 vid Musikhögskolan i Stockholm som den förste som aldrig hade studerat där. Endast MH i Stockholm hade vid den tiden examensrätt och minst fjärde och sista året skulle man studera där, det så kallade provåret.

Under studietiden i Malmö var Sixten samtidigt 1958-59 och 1960 anställd som repetitör och tredje kapellmästare vid Malmö stadsteater. Produktioner som han var repetitör i var bl operorna Amelia går på bal, Trubaduren och Skålknallen (som uruppfördes). Där var han också ansvarig för det musikaliska i Ingmar Bergmans pjäser Peer Gynt, Ur-Faust, Sagan och Värmlänningarna. Han debuterade också som dirigent i musikalen Kungen och jag 1958. Andra produktioner som han medverkade i var Boyfriend (med Lasse Lönndahl!). Till Änkan och Det blåser på månen komponerade han musik.

1960 anställdes han som lärare vid skolorna i Malmö och studerade samtidigt musikvetenskap vid universitetet i Köpenhamn 1960-64 i mag.art.-klassen. På frilansbasis var han musikkritiker i först Skånska Dagbladet 1961-1967 och därefter i Arbetet fram till ca 1990.

1961 var han pianosolist vid fjorton konserter med Malmö Symfoniorkester i Gershwins pianokonsert Rhapsody in Blue.

1964 startade han Malmökören-64.

1965-69 bedrev Sixten på uppdrag av Skolöverstyrelsen försöksverksamhet med nya arbetsformer inom ämnet musik, vilket arbetssätt kom till synes i Lgr 69.

1971 startade han i Malmö ett av Sveriges sex första musikgymnasier.

1973 blev han ledare för Utbildningsdepartementets försök med en ny musiklärarutbildning, SÄMUS. Han ledde 1973-78 arbetet med en ny svensk musiklärarutbildning, en verksamhet som ledde till att en ny utbildning startade i landet 1978.

Sixten Nordström blev utbildningschef för nya musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö. Den tjänsten innehade han till 1998, då han lämnade den för att ägna sig åt frilansverksamhet som föreläsare, författare av musikböcker och som programvärd vid konserter av olika slag. Han undervisar fortfarande vid Musikhögskolan i Malmö i musikhistoria samt i universitetskurser.

Så blir det musik
De stora tonsättarna
Stora operetter & musikaler